Để không phải bối rối khi lần đầu đi máy bay

Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi di chuyển bằng máy bay lần đầu tiên? Bạn nên chú ý thông tin trên vé máy bay, không ngần ngại hỏi nhân viên khi không biết cách thắt dây an toàn, sắp xếp hành lý…

Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi di chuyển bằng máy bay lần đầu tiên? Bạn nên chú ý thông tin trên vé máy bay, không ngần ngại hỏi nhân viên khi không biết cách thắt dây an toàn, sắp xếp hành lý…

san bay